Het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw zoekt een halftijds directeur basisonderwijs

13 februari 2019

Het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw  is een katholieke school, gevestigd aan de Kapelsesteenweg 72, te 2930 Brasschaat. Het College bestaat uit een lagere school en een middelbare school. Het schoolbestuur werft een halftijds directeur basisonderwijs (m/v) aan,  met  indiensttreding op 1 september 2019.

De kandidaturen worden uiterlijk op 1 maart 2019 verwacht bij de Voorzitter van het schoolbestuur, de heer Pierre Berger, Louislei 69, 2930 Brasschaat of per mail pierre [at] berger.be.