Het schoolbestuur van de vzw Vrije basisschool Zonnekind zoekt een directeur

19 november 2019

Het schoolbestuur van de vzw Vrije basisschool Zonnekind te Kalmthout is op zoek naar een geëngageerde directeur ter vervanging van de huidige directeur die met pensioen gaat per 1 september 2020. Op basisschool Zonnekind vervult de directeur een spilfunctie, namelijk die van verbinder, communicator en enthousiasmerende coach. Hij leidt en stuurt de gemotiveerde lerarenploeg aan.

Kandidaten kunnen hun dossier indienen via rvb [at] zonnekind.org voor 24 januari 2020. We verwachten een cv met motivatiebrief, bewijs van goed gedrag en zeden en eventuele referenties.