Het grote tijdsonderzoek bij leraren

09 januari 2018

Vanaf 22 januari 2018 krijgen alle leraren uit het basis- en secundair onderwijs de kans om een week lang hun tijdsbesteding te registreren, zowel professioneel (lessen voorbereiden, lesgeven, correcties, vergaderingen …) als privé (huishoudelijke taken, ontspanning …). De registratie gebeurt via Het Grote Tijdsonderzoek. In een gerichte mailing worden directies meer in detail over het onderzoek geïnformeerd en worden leraren uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen.

Dit grootschalig onderzoek wil de tijdsbesteding bij leraren objectiveren en de resultaten ervan zullen een rol spelen in het verdere loopbaandebat. De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen eind augustus 2018.