Hervorming van de regels over eigendom, erfpacht en opstalrecht

24 maart 2020

Op 30 januari 2020 keurde het federale Parlement de Wet tot hervorming van het goederenrecht goed. De wet bevat nieuwe bepalingen voor alle zakelijke rechten zoals eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden.

Het nieuwe goederenrecht treedt in werking op 1 september 2021.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Erfpacht mag korter zijn.
  De oude Erfpachtwet bepaalt dat je geen erfpacht mag afsluiten die korter is dan 27 jaar. De nieuwe wet versoepelt die minimumduur zodat een erfpacht maar minimaal 15 jaar moet duren.
 • Opstalrecht mag langer duren.
  Volgens de oude Opstalwet mag je geen opstalrecht afsluiten voor langer dan 50 jaar. De nieuwe wet verlengt die maximumduur tot 99 jaar.
 • Eeuwigdurend opstalrecht voor volumebouw wordt mogelijk.
  Volgens de nieuwe wet kan een opstalrecht in bepaalde situaties eeuwigdurend zijn. Het gaat dan om vastgoedprojecten die uit verschillende volumes bestaan, waarbij elk volume een afzonderlijke eenheid is en waarbij de volumes verschillende bestemmingen hebben. Denk aan een geïntegreerd gebouw dat je gebruikt als school, maar waar ook gedeeltes zijn voorbehouden voor de gemeentelijke muziekschool, een jeugdbeweging enzovoort.
  Met dit eeuwigdurende opstalrecht komt de wetgever tegemoet aan de vraag om eigendom te splitsen in verschillende volumes boven, naast en onder elkaar. Vroeger moest je in zo'n geval kiezen voor een in de tijd beperkt opstalrecht of voor een traditionele appartementsmede-eigendom. Mede-eigendom veronderstelde echter altijd de aanwezigheid van gemene delen, wat in de praktijk niet altijd even wenselijk was.
 • Mogelijkheid om bijkomende akten over te schrijven in de hypothecaire registers.
  Traditioneel moet je een notariële akte waarmee een zakelijk recht wordt gevestigd laten overschrijven in de hypothecaire registers. Denk aan koop- en schenkingsaktes, erfpachtaktes en opstalaktes. Door die overschrijving is iedereen verplicht om rekening te houden met het bestaan van je zakelijk recht.
  De nieuwe wet laat toe dat ook andere akten en overeenkomsten kunnen worden overgeschreven in de hypothecaire registers, zoals een aankoopoptie of een voorkooprecht. Andere partijen moeten dan rekening houden met het bestaan van die afspraken en zo geniet je meer bescherming.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met stafmedewerker Mathias De Baets.