Heropstart van het contactonderwijs

19 mei 2020

Vanaf 18 mei is een beperkte en gefaseerde heropstart van het contactonderwijs in het volwassenenonderwijs mogelijk. Elk centrum beslist op basis van een risicoanalyse per centrum en lesplaats of, wanneer en hoe heropstarten veilig en haalbaar is. Een draaiboek met een preventieluik en een pedagogisch luik biedt het nodige houvast. Het draaiboek is een dynamisch document dat aangepast wordt op basis van voortschrijdende inzichten, sociaal overleg en concrete vragen vanuit het veld.