Herinnering: deadline huursubsidies

28 mei 2019

Op 26 april 2019 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een vierde oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Uiterlijk tot en met 15 juli 2019 kun je jouw kandidaatstelling indienen bij AGION.

Voor advies en ondersteuning kun je steeds contact opnemen met je regioverantwoordelijke bij onze Dienst Bestuur & organisatie.