Herinnering: deadline huursubsidies

09 januari 2019

In november 2018 lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een derde oproep om huursubsidieaanvragen in te dienen bij AGION. Besturen kunnen op die manier subsidies vragen om een gebouw te huren dat voorheen nog geen onderwijsbestemming had, en dat voor een maximale huurtermijn van 18 jaar. Lopende huurprojecten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Uiterlijk tot en met 15 januari 2019 kunnen geïnteresseerde besturen nog een huursubsidieaanvraag indienen bij AGION. Die deadline komt stilaan in zicht. Na het indienen zal AGION de aanvragen inhoudelijk beoordelen op basis van objectieve criteria zoals duurzaamheid, multifunctionaliteit en de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting. Vergeet dus niet om het aanvraagdossier volledig ingevuld en tijdig in te dienen bij AGION! 

Voor meer uitleg kun je steeds terecht bij de collega's van de Dienst Bestuur & organisatie die werken rond infrastructuurondersteuning.