Haalbare voorschriften voor kleuters in de opvang op school en in de buitenschoolse opvang

12 mei 2020

Al geruime tijd krijgen we van onze scholen alarmsignalen dat de voorwaarden waaronder kleuters vanaf 15 mei moeten opgevangen worden, niet werkbaar zijn. Je mag van kleuters geen social distancing verwachten. Kleuters reageren ook erg verschrikt op kleuterleraren met een mondmasker.

In die omstandigheden zou de opvang vanaf 15 mei erg stressvol verlopen, voor het kind en voor ons personeel.

Meermaals drongen we er bij de overheid op aan om de richtlijnen rond de opvang voor Welzijn enerzijds en Onderwijs anderzijds op elkaar af te stemmen. Die waren verschillend. Dat zorgde voor onduidelijkheid en ongerustheid. Beide beleidsdomeinen zaten nu rond de tafel en bereikten samen met de GEES-experten een akkoord rond de versoepeling van de opvang voor de 2,5- tot 6-jarigen.

Vanaf 15 mei gelden zowel voor de kleuteropvang op school als in de buitenschoolse opvang de volgende richtlijnen:

  • Contactbubbels mogen tot 20 kleuters omvatten.
  • 1,5 meter afstand houden is wenselijk, maar niet noodzakelijk.
  • Een mondmasker is niet verplicht voor opvangpersoneel bij contact met de kleuters, wél met volwassenen (bv. ouders). Dus ook ouders moeten een mondmasker dragen wanneer zij hun kleuter komen brengen en ophalen.

We zijn blij dat dezelfde richtlijnen nu voor beide sectoren gelden.

We beseffen dat de versoepeling rijkelijk laat komt.

De basisscholen zijn volop bezig met de heropstart en hebben al andere maatregelen getroffen voor de opvang. Daarom willen we extra benadrukken dat de scholen de versoepelde maatregelen mogen volgen, maar niet moeten volgen. We veronderstellen dat de meeste scholen zullen opstarten volgens het scenario dat ze de voorgaande dagen hebben uitgewerkt.

Maar voor een aantal scholen was de versoepeling nodig om de heropstart veilig én vooral ook haalbaar te laten verlopen. Ook in je bubbel van 14 kleuters zal het schrappen van de strikte eis van social distancing en van het verplicht dragen van mondmaskers door de kleuterleraars in hun contacten met de kleuters erg welkom zijn.

We benadrukken ook dat er met betrekking tot de categorieën van gezonde kinderen die in de opvang kunnen onthaald worden, niets verandert. Om de scholen te ondersteunen tijdens de heropstart zal de buitenschoolse kinderopvang vanaf 15 mei tot 30 juni ook opvang kunnen organiseren tijdens de schooluren. Dat met voorrang voor kleuters.

Meer informatie vind je in Schooldirect van vandaag.