Grootboekrekening verenigingswerk

01 juli 2019

Een recent advies van de Commissie Boekhoudkundige Normen verduidelijkt dat je de kosten van verenigingswerk moet boeken als “Diensten en diverse goederen” op een grootboekrekening in de 61-reeks. Voor schoolbesturen die het model voor dubbele boekhouding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruiken, raden we de rekening 6169 ‘Overige leveringen en diensten – Overige’ aan.

Het CBN-advies 2019/05 geeft nu een antwoord op een vraag die bij een aantal schoolbesturen leefde: boeken als “Bezoldigingen” op een 62-rekening is niet meer aangewezen. Verenigingswerk moet boekhoudkundig op dezelfde manier worden verwerkt als vrijwilligersvergoedingen.

De boekhouding van vzw’s, en dus ook van schoolbesturen, wordt niet alleen gestructureerd door het Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR), maar ook door regels over de manier waarop het MAR moet worden gebruikt.

Het gebruik van de juiste grootrekeningenreeksen is belangrijk om een correcte jaarrekening te kunnen opmaken die ook externen correct kunnen interpreteren. Geïnteresseerde betrokken zijn bijvoorbeeld banken die worden aangezocht om een lening te verstrekken en verzekeringsmaatschappijen die de bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren.

Schoolbesturen die het model voor de dubbele boekhouding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruiken, vinden het MAR als bijlage 5 van het model voor dubbele boekhouding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de regels over het gebruik van het MAR in de Bijlage 6 – Toelichting bij het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel.

Schoolbesturen die de vereenvoudigde boekhouding gebruiken, gebruiken het document Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006 van de Rekendienst van Bisdom Hasselt.

Voor schoolbesturen die met een standaardmodel werken, kun je het MAR raadplegen en zijn de gebruiksregels beschreven in de brochures van de FOD Justitie, waarnaar we doorverwijzen vanuit deze webpagina van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het MAR en sommige gebruiksregels worden binnenkort vermoedelijk herwerkt om ze in overeenstemming te brengen met de schema’s van de jaarrekening in de bijlagen van het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29.04.2019. We houden je daarover op de hoogte.