Groeidocument “Visie op ondersteuning”

26 april 2018

Op basis van de eerste ervaringen en bevindingen ontwikkelden wij een groeidocument “Visie op ondersteuning”. Dit document werd voorgelegd op de Raad van Bestuur. De komende weken zullen de verschillende directiecommissies en adviesraden erover worden geïnformeerd.

Deze kadertekst verwijst naar krachtlijnen en principes, en niet zozeer naar praktische operationaliseringen, naar stroomschema’s of draaiboeken. Hij biedt wel handvaten voor die operationalisering. In die zin moet deze tekst gelezen worden als een inspiratiebron voor verdere ontwikkeling van visie en van de ondersteuning binnen het ondersteuningsmodel. De ondersteuningsnetwerken gebruiken dit groeidocument volgend schooljaar als toetssteen bij de verdere uitbouw van hun ondersteuningsnetwerk. Vervolgens is het de bedoeling om op basis van die ervaringen op het einde van volgend schooljaar te komen tot een visietekst rond ondersteuning.