GON-bevriezing – stand van zaken

23 september 2015

De scholen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs kregen deze week vanuit de overheid een communicatie met betrekking tot “de GON-bevriezing en afwijkingsuren buitengewoon onderwijs”. In opvolging daarvan zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de betrokken scholen per regio bijeen roepen om de actuele situatie van het moment te bespreken, zowel kwantitatief (aantal GON-leerlingen) als kwalitatief (aanwending van de beschikbare begeleidingseenheden) en om te peilen naar mogelijke solidariteitsmechanismen. Daartoe zal u eerstdaags een uitnodiging ontvangen. De gesprekken zullen plaats vinden in de respectieve DPB’s en geleid worden door de niveaucoördinator buitengewoon onderwijs van uw regio en Veronique Decock, netcoördinator GON/ION.