GOK-platform I voor het buitengewoon onderwijs start in de regio's

25 oktober 2016

Binnenkort starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de regio’s. Het GOK-platform wil scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aanbieden rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren. De eerste sessies vinden plaats op dinsdag 22 november (West-Vlaanderen) en donderdag 24 november (Antwerpen). De modules 1 voor bubao vinden altijd 's morgens plaats, de modules 2 voor buso na de middag.