Gewijzigde reglementering met betrekking tot overzitten in het voltijds secundair onderwijs

03 juni 2020

Het is al langer bekend dat in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO-opleidingsvorm 4 het overzitten na een oriënteringsattest A of B vanaf het schooljaar 2020-2021 aan voorwaarden is gekoppeld:

  • Bij een A-attest kan worden overgezeten in een andere studierichting van hetzelfde leerjaar mits de ouders op eigen initiatief een niet-bindend advies van het CLB hebben ingewonnen over de opportuniteit van het overzitten.
  • Bij een B-attest zal dat nog enkel kunnen nadat de delibererende klassenraad die clausuleert, een gunstig advies heeft gegeven. Is dat het geval, dan zullen de ouders bijkomend en op eigen initiatief alsnog een niet-bindend advies van een CLB moeten vragen. Is het advies van de delibererende klassenraad echter ongunstig, dan moet de leerling – ongeacht welke school – doorstromen naar het hoger leerjaar in een studierichting die niet is uitgesloten.

Nieuw: Op 18 mei werd via een wijziging aan punt 3.13 van de omzendbrief SO 64 de regeling rond overzitten bij een B-attest doorgetrokken naar het oriënteringsattest A met uitsluiting voor bepaalde basisopties/pakketten, uitgereikt in het eerste leerjaar A of B. Dit gebeurde onverwachts en tegen de vroegere bepalingen in.

Een overzicht van de nieuwe regels bundelden we in de mededeling “Reglementering rond overzitten van een leerjaar in het voltijds secundair onderwijs”.