Getuigschriften op het einde van het basisonderwijs

28 november 2017

Vanaf dit schooljaar krijgt elke leerling op het einde van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs een getuigschrift:

  • een getuigschrift basisonderwijs: Indien een leerling uit het gewoon lager onderwijs in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.
  • Nieuw vanaf het schooljaar 2017-2018: wanneer een leerling het getuigschrift basisonderwijs niet krijgt, krijgt die leerling wel een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij wel heeft bereikt.

Het nieuwe getuigschrift ‘bereikte doelen’ komt in de plaats van de schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs.

De leerlingen uit het gewoon lager onderwijs met een individueel aangepast curriculum (IAC) krijgen in regel het 'nieuwe' getuigschrift bereikte doelen. Dat is ook het geval voor leerlingen met een individueel handelingsplan (IHP) in het buitengewoon onderwijs die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen.

Leerlingen uit het gewoon onderwijs met een IAC en leerlingen met een IHP in het buitengewoon onderwijs kunnen toch een volwaardig getuigschrift basisonderwijs ontvangen. Dat kan enkel indien de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. De klassenraad behoudt finaal haar autonome beoordelingsbevoegdheid om na het oordeel over de gelijkwaardigheid het getuigschrift basisonderwijs toe te kennen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf een protocol van niet-akkoord bij deze gewijzigde regelgeving over het getuigschrift. Deze regelgeving werd uiteindelijk wel door de Vlaamse Regering bekrachtigd. In de gesprekken met de overheid heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen er daarom ook voor gepleit om de invulling van het getuigschrift bereikte doelen zo summier mogelijk te houden, zodat planlast vermeden wordt.

De overheid werkt momenteel aan een model voor het nieuwe getuigschrift bereikte doelen. Dat zal tegen eind 2017 gepubliceerd worden. We zullen dat dan ook via onze nieuwsbrief communiceren.

Meer informatie vind je op onze website bij het thema ‘Evaluatie en studiebekrachtiging’ en bij ‘Wijzigingen in de leerlingenreglementering vanaf 1 september 2017’.