Geen nieuws vanuit de externe stuurgroep Ondersteuningsmodel

07 november 2018

Het kabinet liet weten dat het voorstel tot definitieve open end-regeling voor de ondersteuning van het gewoon onderwijs door de zogenaamde kleine types (2019-2020) nog niet rijp is voor bespreking. De vergadering van 7 november werd geannuleerd. Nieuwe afspraak op 14 november.

Ons oog viel wel op een passage op p. 27 van de Beleidsbrief 2018-2019 van de Vlaamse minister van onderwijs waarin staat dat "de inspectie start met de voorbereiding om via co-creatie een referentiekader voor de ondersteuningsnetwerken te ontwikkelen". Wij zullen daarover op de stuurgroep om verduidelijking vragen.