Geen aanvraag indienen voor gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS

19 mei 2016

In aanloop naar de omvorming van gon en ion in een nieuw ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs, is het schooljaar 2016-2017 een overgangsjaar. Middelen voor ondersteuning die momenteel in aparte financieringsstromen aan buo-scholen worden toegekend, zullen worden samengevoegd. Naast het bevroren gon-pakket (op basis van de telling op 1 oktober 2014) geldt dit o.m. voor de zogenoemde gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS (constant pakket). Daarom moeten gon-scholen ASS dit schooljaar geen aanvraag indienen vóór 15 mei 2016 om gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS te bekomen voor het schooljaar 2016-2017. De betrokken omzendbrief werd deze week in die zin aangepast.

De toekenning van de gon- en ion-ondersteuning zal gebeuren via  netgebonden  commissies. De gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS zijn bedoeld voor gon-leerlingen ASS die hun 2 jaar gon opgebruikt hebben maar toch nog ondersteuning nodig hebben. Waar de klassenraad aangeeft en argumenteert dat verder gon een meerwaarde zou zijn, zullen deze leerlingen eventueel begeleid kunnen worden met de overschotten. Hierover zullen nog afspraken gemaakt worden op de netoverschrijdende  stuurgroep gon. Het contingent gon-begeleiders a rato van de bevroren situatie van 2014-2015 blijft sowieso beschikbaar. We weten pas op 1 oktober hoeveel overschotten er zijn. Toch willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze leerlingen nu al in kaart te brengen. In de nieuwsbrief van volgende week krijg je meer uitleg.