Geef aan (zorg)leraren, leerlingenbegeleiders en ondersteuners toegang tot het (gemotiveerd) verslag

17 september 2020

Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Elke school kan via dit platform het gemotiveerd verslag of verslag van een leerling zien. Dit is belangrijke informatie omdat de school voor deze leerling(en) een ondersteuningsvraag kan stellen aan het ondersteuningsnetwerk indien ondersteuning nodig is.

Wie kan het (gemotiveerd) verslag van een ingeschreven leerling zien? Elke leraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider en ondersteuner die daarvoor toegangsrechten heeft gekregen.

Wie verleent toegang? De schoolverantwoordelijke gewoon of buitengewoon onderwijs (meestal is dit de directeur van de school) moet hiervoor toegang verlenen.

Hoe? Dit kan verlopen op verschillende manieren:

  • Via Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid: toekennen van de rol IRIS-platform gebruiker stap voor stap
  • De toegang tot het IRIS-platform kan rechtstreeks of via een leerlingenpakket dat aangesloten is op het IRIS-platform (momenteel zijn Smartschool en Broeckx aangesloten op het IRIS-platform). In die pakketten wordt zichtbaar welke leerlingen over een verslag of gemotiveerd verslag beschikken. De mensen met de juiste toegangsrechten kunnen, nadat ze ingelogd zijn, de (gemotiveerde) verslagen lezen zonder het eigen leerlingenpakket te verlaten.

Ondersteuners en coördinatoren van ondersteuningsnetwerken hebben niet automatisch toegangsrecht tot het IRIS-platform. Ze moeten deze toegangsrechten krijgen van de scholen gewoon onderwijs waar zij leerlingen ondersteunen. Voor ondersteuningsnetwerken die werken met DIPLON is er een link gemaakt met het IRIS-platform.