Gebruik van bladmuziek door onderwijsinstellingen

13 september 2017

Verschillende scholen in Vlaanderen hebben ons gemeld dat zij schriftelijke communicatie van SEMU ontvangen hebben, de beheersvennootschap die het gebruik van bladmuziek beheert. SEMU nodigt de scholen vriendelijk maar met aandrang uit om een licentieovereenkomst af te sluiten.

De licentieovereenkomst, die geldig is voor drie jaar, geeft scholen het recht om kopieën te maken van bladmuziek (hetzij partituren, hetzij liedjesteksten, hetzij een combinatie van beide). In ruil betaalt de school een forfaitair bedrag per leerling, gedifferentieerd naar onderwijsniveau.

We wijzen onze leden erop dat zij enkel verplicht zijn om een dergelijke licentieovereenkomst af te sluiten indien zij gebruik maken van kopieën van bladmuziek uit het SEMU-repertoire. Scholen die bijvoorbeeld enkel gebruik maken van originele handboeken, muziekbundels, brochures … zijn niet verplicht om de licentieovereenkomst te ondertekenen (zie Mededeling 'Het gebruik van bladmuziek voor onderwijsdoelen').