Gebedenklapper - God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!

12 september 2019

God, heb Je even? Ik wil Je iets vertellen!

Bidden met jonge kinderen

Na het succes van de eerste editie van de zogenaamde 'gebedenklapper' kwam er op vraag van heel wat leraren een tweede editie. De uitgave wil kansen aanreiken om zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs te bidden met jonge kinderen, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van het innerlijk kompas bij jonge kinderen. Ze krijgen de kans om niet alleen de dialoog met de anderen, maar ook met de ‘Andere’ te voeren en zo te ontdekken wie ze zijn.

De gebedenklapper kost 35 euro en kun je via onze webwinkel bestellen. 

Meer info.