GDPR, DPO en informatieveiligheid: nog 2 initiatieven dit werkjaar

18 februari 2020

De vernieuwde GDPR-regelgeving is reeds 2 jaar in voege, namelijk vanaf 28 mei 2018. Toch merken we dat nog niet elke school een aanspreekpunt informatieveiligheid heeft aangeduid. Dit is een voorwaarden om van de diensten van de DPO van Katholiek Onderwijs Vlaanderen gebruik te kunnen maken. Zo hoeft niet elke school een DPO op te leiden.

Daarom organiseren we nogmaals dit jaar de twee dagen van de basismodule voor de opleiding van een aanspreekpunt informatieveiligheid dit werkjaar.

Eén van de zaken die een onderwijsinstelling zelf moet doen in het kader van GDPR, is het herhaaldelijk (zelf) uitvoeren van een risicoanalyse om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen en/of bij te sturen, en teneinde het informatieveiligheid- en privacybeleid te evalueren en desgevallend aan te passen. Om dit goed te kunnen aanpakken organiseren we voor de bij ons geregistreerde aanspreekpunten informatieveiligheid de themadag risicoanalyse, GEB en auditing. Hiervoor zijn nog plaatsen vrij, meld je vlug aan.