Formaprim: vormingsnamiddagen Frans

10 september 2015

De culturele dienst van de Ambassade van Frankrijk, het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende onderwijsnetten organiseren nascholingscursussen Frans voor Vlaamse onderwijzers. Dit schooljaar wordt gewerkt rond:

  • De actionele of taakgerichte aanpak in het onderwijs van het Frans: aan de hand van concrete voorbeelden ontdek je wat relevante, authentieke en uitdagende taken zijn en hoe de verschillende taalvaardigheden aan bod kunnen komen in die taken, met aandacht voor het multi-sensoriële.

  • Didactische fiches: leren hoe je ze kunt opmaken en aanpassen aan je eigen klassituatie, aan een ander thema of een andere context.

  • Hoe Frans integreren in andere leergebieden?

  • Eigen taalvaardigheden in de Franse taal ontwikkelen en versterken.

Deze vormingen zijn heel praktijkgericht en interactief en gaan uit van een communicatieve, creatieve en ludieke benadering van het lesgeven. Voor meer informatie en inschrijvingen raadpleeg je het nascholingsprogramma Formaprim voor het schooljaar 2015-2016.