Fiscale fiches verenigingswerk verplicht

19 december 2018

Schoolbesturen die in 2018 verenigingswerkers hebben aangesteld, moeten aan die verenigingswerkers in de loop van 2019 een fiscale fiche overhandigen. Die fiscale fiche moet zowel alle vergoedingen voor verenigingswerk bevatten als de kosten die het schoolbestuur aan de verenigingswerkers heeft terugbetaald.

Verenigingswerkers zullen de bedragen van die fiscale fiche moeten overnemen in hun aangifte van de personenbelasting. Zo kan de fiscus nagaan of de verenigingswerker voldoet aan de voorwaarden om de vergoeding voor verenigingswerk vrij te stellen van de personenbelasting. Daarbij worden vergoedingen en terugbetaalde kosten fiscaal op dezelfde manier behandeld.

De bedragen zijn volledig vrijgesteld indien:
  • de som van de vergoedingen die de verenigingswerker heeft ontvangen voor verenigingswerk, de terugbetaling van kosten aan de verenigingswerker, zijn/haar inkomsten uit de deeleconomie en zijn/haar inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers in 2018 samen niet meer bedraagt dan 6 130 euro.
  • de som van de vergoedingen die de verenigingswerker heeft ontvangen voor verenigingswerk, de terugbetaling van kosten aan de verenigingswerker en zijn/haar inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers in geen enkele maand van 2018 meer bedraagt dan 510,83 euro. Bij die voorwaarde spelen de inkomsten uit de deeleconomie geen rol.

Wanneer de grens van 510,83 euro in een bepaalde maand wordt overschreden, dan zijn de inkomsten van die maand vanaf de eerste euro belastbaar. Wanneer de grens van 6 130 euro wordt overschreden, dan zijn de totale inkomsten van kalenderjaar 2018 vanaf de eerste euro belastbaar.