Fiscaal attest kinderopvang voor min 12-jarigen en min 18-jarigen met een zware handicap

12 februari 2019

Schoolbesturen, die in eigen naam kinderopvang organiseren, en internaten moeten fiscale attesten afleveren over de opvangkosten van aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018).

Wanneer ouderverenigingen, vriendenkringen en dergelijke de kinderopvang inrichten, dan moet het schoolbestuur soms meewerken aan de fiscale attesten die de inrichtende instantie aflevert. Medewerking is vereist wanneer die kinderopvang verbonden is met de school of de inrichtende macht van de school.

Je moet fiscale attesten afleveren voor kinderen tot 12 jaar en voor jongeren met een zware handicap tot 18 jaar. Het fiscaal attest lever je bij voorkeur af vóór 1 maart 2019.

Meer informatie over welke kinderopvang in aanmerking komt en over het invullen van de attesten lees je in het document 'Fiscaal attest kinderopvang voor min 12-jarigen en min 18-jarigen met een zware handicap'.