Extramuros-activiteiten

26 augustus 2020

Bij het begin van het schooljaar staan vaak heel wat activiteiten gepland. Veel scholen organiseren ook jaarlijks verschillende binnenlandse of buitenlandse uitstappen.

Gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Voor basisscholen kunnen in fase geel alle extramuros-activiteiten doorgaan. Uiteraard moet je wel de veiligheidsmaatregelen volgen die in de bredere samenleving gelden. Maak zeker een risicoanalyse van je geplande activiteit samen met je interne preventieadviseur en in overleg met de plek waar je verblijft. Leg die ter advies voor aan de externe dienst en het bevoegde comité. Zo kun je de te nemen maatregelen goed bepalen. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van de groepen: je volgt hiervoor ofwel de voorwaarden van onderwijs waar geen bubbels gelden ofwel de richtlijnen van jeugdwerk waar een maximumbubbel geldt van 50 personen. Verschillende organisaties, zoals Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), vzw Openluchtklassen (VOK) en Sport Vlaanderen werkten intussen zelf richtlijnen uit voor uitstappen in coronatijden:

Richtlijnen meerdaagse uitstappen basisonderwijs CJT

Richtlijnen VOK meerdaagse uitstappen

Voor wie naar fase oranje schuift, vervallen de extramuros-activiteiten. Zwemlessen en LO-lessen kunnen wel nog doorgaan als je hiervoor gebruik moet maken van infrastructuur buiten de school. Ook verplaatsingen naar de kerk kunnen nog perfect. Je houdt wel telkens rekening met de maatschappelijke regels die gelden voor die activiteiten.

Vanaf fase rood worden alle extramuros-activiteiten en andere buitenschoolse activiteiten opgeschort.

Meer informatie over de maatregelen per pandemieniveau en per onderwijsniveau vind je op onze website.

Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde

Voor secundaire scholen en voor HBO5 Verpleegkunde zijn extramuros-activiteiten al vanaf fase geel opgeschort. De opschorting geldt al zeker voor het eerste trimester van dit schooljaar. Zowel in fase geel als oranje gelden hierop een aantal uitzonderingen. Observatieactiviteiten in functie van de opleiding en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding zijn wel nog toegelaten. Ook een aantal andere buitenschoolse activiteiten zijn nog mogelijk zoals zwemlessen, LO-lessen die doorgaan in een sporthal buiten de school en gebeds-of eucharistievieringen in een kerk of kapel buiten de school. Je houdt wel telkens rekening met de maatschappelijke regels die gelden voor die activiteiten. We nemen dit verder mee in de besprekingen om scholen beter te helpen bepalen welke activiteiten wel en niet toegelaten zijn.

Vanaf fase rood worden alle extramuros-activiteiten en andere buitenschoolse activiteiten opgeschort. Ook observatieactiviteiten, praktijklessen op verplaatsing, zwemmen en LO-lessen op verplaatsing kunnen dan niet meer.

Meer informatie over de maatregelen per pandemieniveau en per onderwijsniveau vind je op onze website.

Planning schooluitstappen

Je kunt niet voorspellen in welke kleurcode je school de komende weken terecht zult komen. Voor het secundair onderwijs is er ook geen garantie dat de extramuros-activiteiten kunnen hervatten in het tweede trimester. Die onzekerheid is vervelend en maakt het ook moeilijk om activiteiten in te plannen, want aan een annulatie of een reisonderbreking hangen vaak kosten vast. Veel hangt af van de soort reis (pakketreis of niet) en van de partners betrokken bij de organisatie van je reis.

In het document ‘annulatie schoolreizen’ vind je een overzicht van waar je rekening mee kan houden als je een uitstap wil plannen. Mits bijvoorbeeld aangepaste annulatievoorwaarden is het misschien wel haalbaar om nog een schoolreis te boeken in binnen- of buitenland.