Extra werkingsbudget ter compensatie van coronakosten

09 juni 2020

De Vlaamse Regering stelt 24,508 miljoen euro extra werkingsmiddelen ter beschikking aan het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs als tussenkomst in de kosten van:

  • mondmaskers voor de personeelsleden en van de leerlingen van het buitengewoon onderwijs
  • de aankoop van het nodige poetsmateriaal
  • de inzet van extra poetspersoneel
  • de aankoop van ander materiaal voor de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, zoals ontsmettingsmiddelen, kuisproducten en andere noodzakelijke hygiënische infrastructuur

De middelen worden verdeeld op basis van het aantal financierbare leerlingen op 1 februari 2020:

  • 22,21 euro per leerling van het gewoon basisonderwijs
  • 32,34 euro per leerling van het buitengewoon basisonderwijs
  • 16,34 euro per leerling van het gewoon secundair onderwijs
  • 24,69 euro per leerling van het buitengewoon secundair onderwijs