Extra opvoedingsondersteuning voor leerlingen en ouders

23 maart 2020

We lezen overal dat de stress in gezinnen toeneemt. We horen doemscenario’s van psychiaters over hoe die extra spanningen tot drama’s kunnen leiden … Het psychosociaal functioneren van onze leerlingen staat door de coronacrisis onder grote druk.

Het is niet eenvoudig om leerlingen en hun ouders wanneer het nodig is, opvoedingsondersteuning te geven. Bedankt voor jullie inzet voor hen! Om jullie extra te ondersteunen, bieden we jullie een webpagina aan met heel wat informatie: hoe kun je contact houden met leerlingen en hun ouders wanneer het moeilijk gaat? Hoe kunnen jullie als school jullie rol als eerstelijnshulp voldoende opnemen? Wat met leerlingen die geconfronteerd worden met rouw en verdriet? Naar welke ondersteunende organisaties, diensten … kunnen jullie, naast het CLB, doorverwijzen als het echt moeilijk loopt?

Uiteraard kunnen jullie moeilijke situaties ook rechtstreeks bespreken met jullie schoolbegeleider, de begeleiders van team buitengewoon onderwijs of de medewerkers van Dienst Lerenden. Samen staan we sterk!