Extra middelen ICT

27 mei 2020

Afstandsonderwijs in zo goed mogelijke omstandigheden organiseren tijdens deze coronacrisis dwingt scholen om bijkomende onvoorziene uitgaven te doen voor ICT. Daarom worden voor het basis- en het secundair onderwijs bijkomende werkingsmiddelen voor ICT gegeven. Eind mei ontvangen de scholen het geld waarmee een deel van de extra kosten op het gebied van ICT-materiaal of extra uren ICT-coördinatie kunnen aangekocht worden. De bijkomende middelen kunnen ook gebruikt worden tijdens het eerste semester van het schooljaar 2020-2021.

De middelen worden verdeeld overeenkomstig het aantal gewogen leerlingen zoals beschreven in punt 2.1 van de omzendbrief  GD/2003/04 Mededeling betreffende ict-coördinatie : maatregelen vanaf het schooljaar 2005-2006. Voor leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en de leerlingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met een wegingsfactor 1,25 zul je ongeveer 3,84 euro per leerling extra ontvangen. Voor leerlingen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met een wegingsfactor 1 is dat ongeveer 3,07 euro per leerling. Voor cursisten van het volwassenenonderwijs, voor het deeltijds kunstonderwijs en voor OKAN zijn er geen extra middelen toegekend.