Extra-capaciteitsmiddelen voor het secundair onderwijs in 2021

24 september 2020

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de projecten die goedgekeurd werden in de tweede capaciteitsronde 2019-2020-2021-2022, goed voor 196 miljoen euro. Een derde capaciteitsronde wordt verwacht voor 2022-2023-2024 op basis van de capaciteitsmonitor van 2021, goed voor 75 miljoen euro subsidie per jaar.

In afwachting heeft de Vlaamse Regering eind augustus alvast 34 miljoen euro vrijgemaakt voor 2021 voor extra investeringen in capaciteit in het secundair onderwijs in 11 onderwijszones.

In onderstaande tabel vind je de betrokken onderwijszones en de toegekende middelen.

Onderwijszone Extra capaciteitsmiddelen (in mio euro)
Dilbeek 4,7
Vilvoorde 4,1
Halle 1,5
Antwerpen 4,4
Brussel 4,4
Sint-Niklaas 3,9
Brasschaat 2,9
Mechelen 2,3
Ninove 2,2
Mortsel 2,1
Dendermonde 1,5

 

Verder documentatie

Vorige week donderdag 17 september, kregen de gemeentebesturen in de 11 onderwijszones deze documenten om de mini-capaciteitsronde van 2021 op gang te trekken. In tegenstelling tot de voorgaande capaciteitsrondes, worden de middelen nu per onderwijszone toegekend en niet per gemeente. De keuze om niet per gemeente maar per onderwijszone te werken, is logisch voor het oplossen van de capaciteitsbehoefte voor het secundair onderwijs.

In elke onderwijszone werd door het departement de grootste gemeente (die vaak ook al capaciteitservaring heeft) aangezocht om een regierol op te nemen en de inspanningen voor de onderwijszone te coördineren. De werkwijze met de bovengemeentelijke taskforce  wordt uitgebreid beschreven in het document hierbij. Kijk ze eens na.

De coördinerende gemeente beschikt ook over een standaardformulier om het project in te dienen.

We vestigen graag jullie aandacht op volgende elementen:

 1. De timing is (opnieuw) ongelooflijk krap. Dat is niet echt nieuw maar de keuze om per onderwijszone te werken zal het er deze keer niet eenvoudiger op maken.
   
 2. Het is de bedoeling dat de projecten snel kunnen gerealiseerd worden én dat het bestuur zich engageert tot realisatie van het project in het besef dat voor dit subsidieproject bij AGION geen verhoging zal mogelijk zijn. We houden daarmee best al rekening bij het opmaken van de raming van het project.
  De combinatie van die krappe timing samen met de resultaatsverbintenis om het project snel te realiseren, betekent dat we ons richten op projecten die (bijna) klaar zijn. Nochtans blijven andere projecten ook welkom. We willen immers klaar zijn voor de oproep voor 2022-2023-2024.
   
 3. In de nota wordt verwezen naar de verdeling van de beschikbare capaciteitsmiddelen volgens de “geactualiseerde verdeelsleutel van OD II, zoals opgenomen in de Conceptnota Masterplan Scholenbouw”.
  Die verdeelsleutel ziet er als volgt uit: VGO 59,40% - GO! 25,34% - OGO 15,26% .
   
 4. Er wordt voorzien in de mogelijkheid om middelen per onderwijsnet over te dragen tussen onderwijszones. Daarvoor is een coördinatie nodig over die onderwijszones heen. De Vlaamse Regering heeft daar een rol toegekend aan de Centrale Taskforce en aan de “centrale diensten van de onderwijsnetten”. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt onze Dienst Bestuur & organisatie die rol op.

Voor meer uitleg en ondersteuning kun je terecht bij Dirk Vanstappen en de infrastructuur-collega’s.

We houden ons binnen de beperkingen van onze mankracht en agenda’s beschikbaar voor verdere ondersteuning.