Exploratie-instrument Columbus: Vernieuwingen en aanbod om te focussen op schoolloopbaanbeleid in derde graad

06 februari 2018

Sinds 1 februari 2018 krijgen de 12 000 leerlingen die dit schooljaar al aan de slag gingen met Columbus feedback over hun studiekeuzeproces. Columbus is een digitale niet-bindende oriëntatieproef die past binnen een volledig traject om leerlingen beter te begeleiden bij hun studiekeuze naar het hoger onderwijs. Bij de afname van Columbus komen verschillende belangrijke onderdelen van de studiekeuze samen zoals studievaardigheden, motivatie, interesse, wiskunde, taal en redeneren.

Nieuw is dat dankzij de deelnames van vorig jaar, de huidige leerlingen een meer verfijnde vorm van feedback krijgen met individueel aangepaste tips om hun studiekeuze te versterken. Interessant is dat elke deelnemer informatie krijgt over waar die zich bevindt ten opzichte van de andere leerlingen in Vlaanderen. Ook de positie ten opzichte van leerlingen uit dezelfde onderwijsvorm (aso, bso, kso, tso) wordt aangegeven. Tot slot krijgt de leerling ook zicht op zijn of haar interesses die visueel worden voorgesteld. De feedback die de leerling ontvangt, kan de aanzet vormen om met zijn leraren (of andere keuzebegeleiders) en ouders verdere stappen te zetten in het keuzeproces.

Vanaf vandaag staan de verschillende modules ook open voor leerlingen uit het voorlaatste jaar secundair onderwijs. Het studiekeuzeproces start immers vroeger dan het laatste jaar en het is belangrijk dat jongeren tijdig in hun verdere schoolloopbaan versterkt worden.

Wil je als begeleider meer weten over de kenmerken van de feedback? De leerkrachtentoolbox bevat sinds kort een leeswijzer die meer achtergrond en context geeft bij de interpretatie ervan. Daar vind je ook het draaiboek van de Vlaamse Onderwijsraad met aanknopingspunten om aan Columbus te werken binnen een breder traject van onderwijsloopbaanbegeleiding.

Met het decreet leerlingenbegeleiding wordt het uitbouwen van dat beleid door de school in de regelgeving verankerd. Volgend schooljaar biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een teamgericht nascholingstraject aan dat focust op schoolloopbaanbegeleiding in de derde graad. Het traject gaat in op het versterken van een schoolloopbaanbeleid in het team, samen met het CLB, bij leerlingen en bij ouders. Enkele vragen die het traject zal behandelen zijn:

  • Welke elementen van ons schoolloopbaanbeleid kunnen we verbeteren?
  • Hoe Columbus integreren in het bestaande beleid?
  • Een kwalitatief advies van de klassenraad waaruit bestaat dat en wat heb je er voor nodig?
  • Keuzegesprekken voeren: waarom?
  • Kwaliteitsvolle gesprekken voeren hoe doe je dat? 

Inschrijven voor dit nascholingstraject kan vanaf begin mei 2018 op www.nascholing.be.