Examens in de ramadan

07 januari 2016

In De Standaard en Het Nieuwsblad staat vandaag als titel dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen een oproep doet om het examenrooster aan te passen aan de ramadan. Dat geeft de foute indruk dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarover een nieuwe beleidslijn heeft uitgevaardigd.

Als antwoord op de vraag of scholen – zoals in Groot-Brittannië – hun examenregeling dienen aan te passen aan de ramadan, geldt enkel het algemene beginsel dat scholen zelf beslissen, in functie van hun opvoedingsproject, met welke elementen uit de context zij rekening houden bij de organisatie van het schoolleven. Zoals een school kan beslissen om een verlofdag te plannen op de maandag na de kermis in het dorp, zo kan een school met heel veel moslims ook beslissen rekening te houden met de ramadan bij de concrete examenplanning.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chris Wyns, stafmedewerker diversiteit: tel. 02 507 07 42.