Ex-OKAN-leerlingen evalueren en delibereren

27 mei 2020

De ex-OKAN-leerling heeft in de coronatijd via onderwijs op afstand verder gewerkt aan zijn of haar Nederlandse taalvaardigheid. Toch heeft de leerling in deze periode vaak minder uren doorgebracht in een Nederlandstalige omgeving en minder de Nederlandse taal gehoord, gelezen, gesproken en geschreven. Dit heeft invloed op zijn tweedetaalverwerving.

Probeer vooraf en met de hulp van de vervolgschoolcoaches in kaart te brengen:

  • welke vorderingen de leerling heeft gemaakt;
  • welke mogelijkheden hij of zij heeft;
  • hoe zelfredzaam hij of zij is.

Verzamel info bij de titularis of vakleeraar over wat al dan niet werkt.

  • Welke afspraken hadden jullie bij de start van het schooljaar qua ondersteuning en hoe heb je die gehandhaafd tijden de lockdown-periode?
  • Hoe heb je ervoor kunnen zorgen dat je maximaal tegemoetkwam aan de onderwijsbehoeften van de leerling?
  • Wat is de absolute basis voor jouw vak van waaruit de leerling kan groeien?
  • Overleg ook met de leerling zelf wat je nog verwacht voor jouw vak en hoe hij/zij dat zelf ervaart.

Tegelijkertijd kun je met de collega’s al bespreken wat de kansen zijn voor deze specifieke leerling naar het volgende schooljaar toe en focus op die groeikansen. Deze verzamelde info is een goed uitgangspunt om de ex-OKAN-leerling te evalueren en te delibereren. Blijf vooral in die jongere geloven.

Raadpleeg zeker de aanbevelingen vanuit het Katholiek Onderwijs over evalueren en delibereren in coronatijden.

Bij bijkomende vragen kun je contact opnemen met Nathalie Vandenameele.