Europese drempelbedragen aangepast

09 januari 2018

Op 28 december 2017 verscheen het ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsregels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten in het Belgisch Staatsblad.

Het ministerieel besluit past de drempelbedragen voor overheidsopdrachten aan in de Belgische wetgeving. De nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

De bedragen worden als volgt aangepast:

 • Overheidsopdrachten voor werken:
  Oude drempelbedrag: 5 225 000 euro excl. btw
  Nieuwe drempelbedrag: 5 548 000 euro excl. btw
 • Overheidsopdrachten voor leveringen en (gewone) diensten:
  Oude drempelbedrag: 209 000 euro excl. btw
  Nieuwe drempelbedrag: 221 000 euro excl. btw
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten:
  Geen aanpassing: nog steeds 750 000 euro excl. btw