Erasmus+ KA1 consortia binnen het leerplichtonderwijs

07 juni 2019

We dienen voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 twee Erasmus+ KA1 consortia (binnen het leerplichtonderwijs) in en coördineren ze (bij goedkeuring):

  • via onderzoekend leren als leraar groeien in adaptieve expertise;
  • via onderzoekend leren werken aan burgerschap.

Beide projecten zullen een consortium zijn van leerplichtscholen uit Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Bij goedkeuring van het project kunnen teamleden van de deelnemende scholen – gefinancierd door Europa - deelnemen aan internationale leermobiliteiten rond de thematiek van het project. Om deel uit te maken van één van deze consortia kun je je school voor 5 juli aanmelden.

In samenwerking met elk consortiumlid schrijft Katholiek Onderwijs Vlaanderen het project en beperkt voor elk consortiumlid de administratielast.  

Hoe deelnemen?

Om deel te nemen wordt het volgende van je school verwacht:

  • Je meldt je aan voor 5 juli 2019.
  • Je bent aanwezig op:
    • de startvergadering van woensdag 4 september 2019 van 14 tot 16.30 uur, Guimardstraat 1, 1040 Brussel;
    • de vervolgvergadering van woensdag 11 december 2019 om 14.30 uur, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
  • Je neemt deel aan de inspiratiedag internationalisering van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met Vleva op 18 september. Dan krijg je hands-on tips die je op weg helpen tijdens je internationaliseringsactiviteiten (bijvoorbeeld het schrijven van je European Development Plan).

Twee projecten

Via onderzoekend leren als leraar groeien in adaptieve expertise

Het project focust op inquiry based learning (IBL) van zowel leerlingen als leraren dat resulteert in professionele leraren die groeien in adaptieve expertise. 

Het project is gebaseerd op onderzoek van zowel OESO als van de Universiteit van Auckland Nieuw-Zeeland over inquiry based learning en leraren als adaptieve experten. Vanuit een onderzoekende houding zoeken adaptieve experten voortdurende om elke lerende uit te dagen in zijn/haar leren. Een team met adaptieve expertise optimaliseert vanuit kennis, netwerking en samenwerking voortdurend: de interactie tussen de leerlingen, de instructie, de differentiatie, de individualisatie waar nodig, het zelfgestuurd leren van leerlingen, het formatief evalueren om beter te leren, onmiddellijke feedback …

Via onderzoekend leren werken aan burgerschap

Scholen organiseren al heel wat rond het thema inspirerend burgerschap (Unesco, mos, SDG’s op school …). Scholen hebben daarbij aandacht voor persoonsvorming van de leerlingen en een stimulerend schoolklimaat. In dit Erasmus+ KA1 project onderzoeken scholen hoe ze burgerschapsattitudes, vaardigheden en engagement van jongeren op hun school kunnen evalueren en verder versterken.

Langs de ene kant kunnen scholen leren van internationale partners hoe concrete methodieken bijdragen tot burgerschap. Langs de andere kant kan het project onderzoeken hoe scholen reflecteren over hun eigen democratisch schoolklimaat. Welke tools helpen leraren reflecteren over de schoolpraktijk en hoe kun je inspirerend burgerschap van jongeren versterken? Inhoudelijke klemtonen binnen het thema worden samen met de schoolcoördinatoren gekozen.