Enquête over de kosten van de coronacrisis

10 juni 2020

Momenteel vindt er overleg plaats over de te nemen COVID-19 maatregelen in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. In de aangepaste begroting 2020 is een provisie aangelegd met extra middelen die zal worden verdeeld over de verschillende beleidsdomeinen. Een eerste tussenkomst onder de vorm van ICT-middelen werd ondertussen al uitbetaald aan onze scholen. Uit datzelfde coronafonds worden binnenkort ook middelen vrijgemaakt voor de compensatie van kosten door het afgelasten van schooluitstappen. 

Daarnaast zoekt minister Weyts ook andere middelen om scholen tegemoet te komen: Voor de heropstart van scholen wordt in bijkomende financiering voorzien voor de aankoop van het nodige poetsmateriaal, voor de inzet van poetspersoneel en voor de aankoop van materiaal voor de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.

Scholen hebben tal van extra kosten opgelopen en inkomsten mislopen door corona. De financiële impact voor scholen riskeert groot te zijn. Het gaat daarbij niet alleen over extra ICT-materiaal waarvoor al een beperkte vergoeding werd uitgekeerd, het gaat ook over kosten voor poetspersoneel, hygiëne en veiligheidsmateriaal, annuleringen van schooluitstappen, investeringen in lavabo’s … En we hebben het daarnaast over gederfde inkomsten uit schoolfeesten, eetdagen, verhuur van infrastructuur …

Jouw inbreng kan ons helpen om met de overheid in gesprek te gaan.

Het zou bijzonder nuttig zijn antwoord te krijgen op de vragen van deze enquête over de extra kosten waarmee je in schooljaar 2019-2020 door de coronacrisis te maken krijgt. Uiteraard is er geen enkele verplichting eraan mee te werken.

De structuur van de enquête is als volgt: er is voor elke kostensoort eerst een vraag naar een bedrag; in de daarop volgende vraag kun je tekst schrijven met extra uitleg. Het is niet verplicht alle vragen in te vullen. Zelfs als slechts een deel van de vragen ingevuld is, is dat interessante informatie. Schrijf, als je een vraag overslaat, “niet ingevuld” in de tekstvraag.

We beschikken graag over de resultaten tegen 5 juli 2020.

Hartelijk dank voor je medewerking!