Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten binnenkort verplicht

16 januari 2019

De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet in tweede lezing goed over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. Het voorontwerp zal na inwerkingtreding de wet van 17 juni 2016 over overheidsopdrachten wijzigen.

Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van de richtlijn 2014/55/EU over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. De Europese Commissie wil dat de elektronische facturatie de meest gangbare facturatiemethode wordt in de Europese Unie.

Voor een aankoop via aanbesteding (Wet Overheidsopdrachten) worden schoolbesturen van 1 april 2019 verplicht om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken.

Vanaf 1 januari 2020/2021 zullen ondernemers ertoe verplicht worden enkel elektronische facturen te versturen en niet langer papieren facturen. De schoolbesturen zullen hierover een vermelding moeten opnemen in de opdrachtdocumenten.

Het voorontwerp wordt nu ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. We houden jullie verder op de hoogte van zodra we meer informatie hebben.