Elektronische aangifte sociale risico’s

25 oktober 2017

Vanaf dit schooljaar verloopt de aangifte van een sociaal risico via elektronische weg. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) neemt de werkgeversverplichting over van de schoolbesturen. Scenario 3 vervangt de papieren aangifte (via C131A) voor de aanvang van deeltijdse arbeid en scenario 6 vervangt de papieren aangifte (C131B) voor de inkomensgarantie-uitkering in geval van deeltijdse arbeid.

Wanneer een personeelslid wenst dat er voor hem of haar een aangifte van een sociaal risico gebeurt bij de instellingen van de sociale zekerheid, doet het schoolbestuur een melding bij het werkstation via de nieuwe RL16. Daarin vermeldt het schoolbestuur vanaf welke datum de situatie van toepassing is.

AgODi dringt erop aan om indiensttredingen en eventuele opdrachtwijzigingen zo snel mogelijk te melden. Op die manier kan de verwerking volledig gebeuren tijdens de eerstvolgende maand en zijn de rechten van de personeelsleden inzake sociale zekerheid gewaarborgd.