Eerste onderwijscafé aan zee 'Vluchtelingenstroom: diversiteit omarmen is mensen kansen geven'

13 januari 2016

Op donderdag 4 februari organiseren de vormingsmedewerkers voor besturen in de parochiezaal van Oostduinkerke, Vrijheidsstraat 7, van 14.30 tot 16.30 of van 18 tot 20 uur het eerste onderwijscafé voor bestuurders - en eventueel hun directies - onder de titel ‘Diversiteit omarmen is mensen kansen geven'.

Tijdens het onderwijscafé willen we bestuurders laagdrempelig referentiekaders aanbieden en hen laten ideeën uitwisselen over een actueel thema. Moderatoren zijn Chris Wyns en Gerda Bruneel, respectievelijk stafmedewerker en pedagogisch begeleider GOK, kansenbeleid en diversiteit binnen onze ledenorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Zij openen het onderwijscafé met enkele kaders betreffende de uitdagingen die op scholen en besturen afkomen en dagen de besturen en directies uit om hierover na te denken en gedachten uit te wisselen. Er is veel ruimte tot gesprek en tot vragen stellen.

Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

).