Een viering bij het begin van het schooljaar

20 augustus 2020

Vele ‘inspiratiegroepen pastoraal op school’ plannen een intentieviering, een openingsviering, een startviering, een pastoraal moment, een eucharistieviering, gebedsviering, verdiepingsmoment op de speelplaats … bij de opening van het schooljaar. We waarderen ten zeerste alle inspanningen hiervoor.

Er is materiaal genoeg voorhanden vanuit het Leeftocht-(pastoraal)-jaarthema. Dat is het punt niet. Vraag is wel: hoe pakken we dit concreet aan in ‘code geel’? We gaan ervan uit dat we mogen verwachten dat in een katholieke dialoogschool een dergelijk moment onder de noemer valt van ‘de essentiële activiteiten’.

In code geel kan nog wel wat

Extramuros activiteiten zijn in code geel uitgesloten voor het secundair onderwijs, maar niet voor basisscholen. Bovendien zijn activiteiten buiten de schoolpoort - die essentieel zijn voor onze leerplandoelen of ons pedagogisch project - geen (verboden) extramuros-activiteiten. Daar valt voor een katholieke school een eventuele verplaatsing naar een kerk ook onder. Je bent dan wel altijd onderworpen aan de beperkende regels die gelden voor de erediensten: het protocol voor de erediensten

Social distancing

Tegelijkertijd trachten we ook in code geel ‘social distancing’ (1,5 meter) te respecteren. Als we zelf op school een activiteit organiseren, dan willen we toch niet te veel afwijken van die 1,5 meter. Daardoor zou wel eens kunnen blijken dat we in de school geen enkel lokaal hebben waar we op een gezonde afstand met ‘een grotere groep’ bijeen kunnen komen en wordt de kerk misschien toch weer een goede optie. Voor basisscholen zijn extramuros-activiteiten niet verboden en geldt ook geen social distancing. Daar is een viering met meer leerlingen misschien vlotter te organiseren. Dan nog opteren we om de klasgroepen in de viering bijeen te houden en licht gescheiden van de andere klasgroepen, voor het geval korte tijd later een besmetting bij een van de leerlingen zou worden vastgesteld. 

Overleg

Het zal dus per school/scholengemeenschap zoeken zijn hoe we toch ‘een moment’ kunnen aanbieden in een aangepaste vorm. Een katholieke dialoogschool verwacht immers ook een ‘opening’ op ‘levensbeschouwelijk vlak’ via een moment van ‘vieren’ bij het begin van het schooljaar. Laten we ‘bewaken’ dat dit niet al te vlug doorgegeven wordt aan ‘de godsdienstleraar’ die dan maar een lesuur per klas ‘moet opofferen’ om dit moment per klasbubbel aan de leerlingen aan te bieden.

Ten slotte ook deze tip: kijk eerst hoe je dit op school organisatorisch zal aanpakken (overleg met de directie) en werk pas daarna het moment volledig inhoudelijk uit.

Ook voor personeel

Het is goed om met de pastorale inspiratiegroep op school ook de doelgroep van ‘alle onderwijsverstrekkers’ voor ogen te houden. Hebben we ook voor hen een (afzonderlijk) aanbod?  Ongetwijfeld is een allereerste personeelsvergadering een goed moment om ook voor personeelsleden het jaarthema te lanceren en een moment te voorzien voor bezinning en verdieping. Het aanbod van Leeftocht biedt daartoe inspiratie.