Een piste om het lerarentekort op te lossen is …

15 oktober 2019

Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?

Op 21 november organiseren we daarrond een avondvullende sessie Werken aan diversiteit in je personeelsbestand in Gent .

We brengen leidinggevenden die al leraren met een migratieachtergrond aan het werk hebben en hun ervaringen willen delen via een inspirerend praktijkvoorbeeld, samen met leidinggevenden die interesse hebben, maar de stap om welke reden dan ook nog niet gezet hebben.

We starten met een inspirerende spreker die vertelt vanuit eigen inspiratie en ervaring. We bekijken de geldende regelgeving en het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de brief van de bisschoppen.

Het tweede deel van de avond bestaat uit rondetafelgesprekken waarbij inspirerende praktijkverhalen van personeelsleden en leidinggevenden de basis vormen van een open gespreksronde.

Meld je snel aan via nascholing.be.