DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs

05 november 2019

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten en de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats ressorteren onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2020-2021, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2019.

De vorming van de scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs 2020-2026 valt ook onder de interne planningsprocedure. We verwijzen naar het bericht 'Vergeet de aanvraag scholengemeenschappen niet!' in nieuwsbrief 175 van 3 oktober 2019. Dit bericht zal in de nieuwsbrief van volgende week nog eens hernomen worden.