DPCC-aanvragen structuurwijzigingen internaten en gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs

21 november 2017

Ter herinnering en verwijzend naar het meer omstandig bericht in de nieuwsbrief 100 van 9 november 2017:

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats, de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteert onder de interne planningsronde. Die initiatieven, te realiseren vanaf 2018-2019, vraag je bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC aan voor 30 november 2017.

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij Patrick Deboutte, stafmedewerker Dienst Bestuur & organisatie.