Doorgeven leerlinggegevens naar hogeschool en/of universiteit

13 september 2017

Scholen krijgen regelmatig de vraag van hogescholen en/of universiteiten om leerlinggegevens van de laatstejaars aan hen door te geven. Zo kunnen die instellingen informatie over hun studieaanbod aan potentiële studenten verstrekken. We willen scholen erop wijzen dat dat niet kan zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leerlingen. 

Al in 2008 meldde de Privacycommissie dat de school zo persoonsgegevens doorgeeft die voor doeleinden van direct marketing zullen worden gebruikt. Dat moet aan de betrokkene worden gemeld en tegelijk moet de betrokkene expliciete toestemming geven. Zonder die toestemming mag de school de gegevens niet doorgeven.

Indien scholen op het verzoek van een hogeschool en/of universiteit willen ingaan, moeten ze aan elke leerling schriftelijk vragen of die akkoord gaat om zijn adresgegevens en e-mailadres door te geven aan de universiteiten en hogescholen met het oog op het verkrijgen van studiegerelateerde informatie. Enkel de adressen van leerlingen die expliciete toestemming gegeven hebben, mogen dan doorgegeven worden aan de universiteiten en/of hogescholen.

Meer informatie over hoe je best omgaat met privacy op school, kun je vinden in de mededeling 'Enkele vaak gestelde vragen met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer op school'.