Doorbraak over nieuwe inschrijvingsregels in het onderwijs

25 april 2019

Vanaf volgend schooljaar komen er dan toch nieuwe inschrijvingsregels. Gisteren, 24 april 2019, werd het belangenconflict afgerond en werd het voorstel van decreet over het inschrijvingsrecht goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Concreet betekent het dat voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in het gewoon onderwijs de regels gelden die we eerder al toelichtten. Scholen met een capaciteitstekort zullen in de toekomst dus verplicht digitaal aanmelden. In het basisonderwijs is de afstand tot de school en de schoolkeuze bepalend voor de ordening van leerlingen. De dubbele contingentering blijft er behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. In het secundair onderwijs telt vooreerst de schoolkeuze van ouders en leerlingen. Bij plaatstekort bepaalt loting wie een plaatsje krijgt. Secundaire scholen krijgen ook de mogelijkheid om tot 20 procent van de vrije plaatsen voor te behouden voor ondervertegenwoordigde groepen, voor hen vervalt de dubbele contingentering. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55 procent naar 65 procent.

Het buitengewoon onderwijs krijgt een eigen regeling. Elke leerling met een verslag buitengewoon onderwijs moet een plaats krijgen in de school van keuze. Als er in die school onvoldoende plaatsen zijn, wordt er een platform samengeroepen waarbij alle scholen met het juiste aanbod voor die leerling samen op zoek gaan naar de gepaste oplossing. Scholen kunnen wel een aanmeldingsprocedure gebruiken om zicht te krijgen op het aantal kandidaat-leerlingen. Alle andere decretale regels worden voor het buitengewoon onderwijs buiten werking gezet.

Binnenkort volgt er een operationeel overleg met de administratie om de uitrol van het decreet in goede banen te leiden. Net als dit schooljaar zullen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw inzetten op een kwalitatieve begeleiding bij het indienen van een aanmeldingsdossier. Zodra er meer info is, mag je die via de nieuwsbrief verwachten.