Directiecommissies leerplichtonderwijs: verslaggeving maart 2016

14 april 2016

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden. De verslagen bevatten onder andere adviezen voor de bovenliggende raden.
 
Dit zijn de verslagen voor de vergaderingen van maart 2016:

Het verslag van de Directiecommissie Secundair onderwijs van 15 maart 2016 volgt in een latere nieuwsbrief.