Dialoogavond over radicalisering en polarisering

15 februari 2017
In de regio Mechelen-Brussel wordt het eerder aangekondigde 'voorjaarsseminarie' vervangen door een 'Dialoogavond' voor schoolbesturen, directeurs en andere geïnteresseerden over radicalisering en polarisering.
 
Khalid Benhaddou, imam van Gent, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en coördinator van het Netwerk van islamexperten dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren moet tegengaan, geeft de nodige achtergrondinformatie. Chris Wyns, pedagogisch begeleider diversiteit in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, reikt handvatten aan waarmee bestuurders en leidinggevenden een beleid rond radicalisering vorm kunnen geven, mede vanuit de inspiratie van de katholieke dialoogschool.
 
Deelnemers kunnen hun vragen en bekommernissen voorleggen aan de deskundigen. Zij krijgen de kans om hun vragen vooraf in te sturen.
 
Binnenkort wordt vanuit het vicariaat een uitnodiging verspreid.
 
Datum: 21 maart 2017 (19 - 21.30 u.)
Plaats: Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen.