Deugdelijk bestuur

13 januari 2016

Bij het nadenken over een geoptimaliseerde werking van het bestuur is het belangrijk oog te hebben voor diverse principes van goed bestuur, soms ook verwoord als deugdelijk bestuur.

We nodigen je uit op de vormingssessie te Mechelen-Brussel op woensdag 20 januari 2016. We verkennen tijdens deze sessie de inhoud van deugdelijk bestuur en de principes van goed bestuur die binnen onze ledenorganisatie worden voorgesteld. Kwaliteitsvol besturen in onderwijs wordt onder de loep genomen aan de hand van het ontwerp van de code goed bestuur en een kijkwijzer.

Het thema bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting komt in elke regio in twee parallelle sessies aan bod. Niet alle sessies worden aangeboden in elke regio, maar elke sessie staat open voor geïnteresseerden uit alle regio's.
 

Hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op met de helpdesk (02 507 07 80 - nascholing [at] katholiekonderwijs.vlaanderen).

Niet alle modules (inspraak, organisatiemodellen, deugdelijk bestuur en masterplan infrastructuur) worden aangeboden in elk bisdom. Je kan ook inschrijven voor een module bij een ander bisdom.