Definitieve goedkeuring reparatiebesluiten beschutte en sociale werkplaatsen

24 juni 2016

Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, heeft op 17 juni 2016 in een brief laten weten dat de 'reparatiebesluiten beschutte en sociale werkplaatsen', naar aanleiding van de schorsing van maatwerk, wellicht goedgekeurd zullen worden op de Ministerraad van de Vlaamse Regering van 1 juli 2016. Op die manier komt er dus eindelijk schot in de zaak.

We bezorgen je de brief van minister Homans aan de buso-scholen betreffende de definitieve goedkeuring reparatiebesluiten beschutte en sociale werkplaatsen, de bijlage in verband met de regeling van de VDAB, het aanvraagformulier 'recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen' en de contactgegevens bij de VDAB.