De vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt een algemeen directeur voor het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe

29 juni 2020

Het Orthopedagogisch Centrum Koninklijk Instituut Woluwe biedt zorg en onderwijs aan dove en slechthorende kinderen, kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis, blinde en slechtziende jongeren en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in de regio Vlaams Brabant en Brussel. Vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt voor dit centrum  een algemeen directeur. Als algemeen directeur draag je de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het O.C. en kom je terecht in het netwerk van meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 15 psychiatrische ziekenhuizen en 15 ortho(ped)agogische centra van de Broeders van Liefde.

Geïnteresseerden sturen hun schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie iterlijk 19 augustus naar vzw Organisatie Broeders van Liefde, t.a.v. de heer Koen Oosterlinck, dagelijks bestuurder, Stropstraat 119, 9000 Gent of via mail aan asma.elouahabi [at] broedersvanliefde.be.