De vzw Ignatius Scholen Brussel heeft een vacature voor directeur

10 april 2019

De vzw Ignatius Scholen Brussel heeft een vacature voor directeur van het Sint-Jan Berchmanscollege, gelegen in de Ursulinenstraat 4 te 1000 Brussel voor indiensttreding op 1 september 2019. De algemeen directeur is samen met een adjunct-directeur verantwoordelijk voor het pedagogisch en organisatorisch beleid ten behoeve van 760 jongeren.

Na het doornemen van de functiebeschrijving, kunnen geïnteresseerden vóór 8 mei hun kandidatuur zenden met motivering en curriculum vitae alsook een tekst waarin ze bondig hun visie op de functie toelichten naar: Vzw Ignatius Scholen Brussel, t.a.v.  Joris Tiebout (joris [at] tiebout.be), voorzitter,  Ursulinenstraat  4, 1000 Brussel.