De rol van Pedagogisch Begeleiders Competentieontwikkeling (PBC) in de ondersteuningsnetwerken

12 juni 2017

In de toekomst zullen de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling (PBC) effectief worden ingezet in de ondersteuningsnetwerken waar ze de verbinding maken met de reguliere pedagogische begeleiding. Decretaal zullen ze nu ook moeten werken aan de expertiseontwikkeling binnen deze ondersteuningsnetwerken. Elke PBC zal worden verankerd aan één of meerdere ondersteuningsnetwerken. De pedagogische begeleidingsdienst maakt in co-creatie met de andere partners van het ondersteuningsnetwerk de nodige afspraken m.b.t de concrete taakinvulling van de PBC. Het document 'Rol van pedagogisch begeleider competentieontwikkeling' beschrijft de krijtlijnen waarbinnen wij dit vanuit een Vlaanderenbrede visie zien gebeuren. PBC's kunnen worden ingezet als inclusiedeskundige, pedagogisch begeleider, coach en/of procesbegeleider.